Number of the records: 1  

Mezinárodní obchodní právo

  1. Pfeiffer, Magdalena Mezinárodní obchodní právo / Magdalena Pfeiffer, Monika Pauknerová, Květoslav Růžička a kolektiv. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019. -- (Monografie). -- Poznámky. -- Scope and content: Publikace přináší výklad stěžejních otázek právní úpravy vztahů vznikajících v mezinárodním obchodním styku, pozornost je zaměřena zejména na rovinu soukromoprávní. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány jak obecné, tak vysoce specializované problematice (například regulaci mezinárodního obchodu ze strany státu, podnikání zahraničních osob v České republice, společnostem v mezinárodním obchodním styku, mezinárodnímu platebnímu styku, soudnímu i mimosoudnímu řešení sporů z mezinárodního obchodního styku, spotřebitelským sporům s mezinárodním prvkem, mezinárodnímu insolvenčnímu řízení, mezinárodnímu e-obchodu, smlouvám uzavíraným v mezinárodní přepravě, mezinárodní kupní smlouvě, mezinárodní franšízové smlouvě, mezinárodní smlouvě o obchodním zastoupení, mezinárodní licenční smlouvě, zahraničním investicím apod.). -- ISBN : 978-80-7380-764-1 (vázáno). Pauknerová, Monika, 1951-. Růžička, Květoslav, 1946-. *2Monografie0 mezinárodní obchodní právo

Number of the records: 1