Number of the records: 1  

Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři

  1. Nechutová, Jana, 1936- Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři : překlady, komentáře a poznámky / Jana Nechutová, Jana Malá. -- Vydání první. -- Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2019. -- (Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae =. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ; číslo 491). -- 200 výtisků. -- Scope and content: České překlady latinských spisů Jana Husa. Přináší české znění dvou dalších polemických spisů českého reformátora a drobné spisky, které Hus sepsal v kostnickém vězení; dva z nich byly převedeny do raně novověké češtiny, i tyto starší překlady podává kniha v podobě čtenářské edice. Dále je zde kritický traktát (Husovo autorství je nejisté) proti vícehlasu v církevním zpěvu, svazek uzavírají překlady básnických skladeb k Husově poctě ze 16. století. -- ISBN : 978-80-210-9323-2 (brožováno). Malá, Jana. *2Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = ; Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; číslo 4910 Hus, Jan (asi 1371-1415) * protestantismus * náboženství * publikace

Number of the records: 1