Number of the records: 1  

Spotřební družstvo Včela mezi podnikáním a politikou v letech 1905-1938, aneb, Pevnost proletářů v Praze

  1. Slavíček, Jan, 1979- Spotřební družstvo Včela mezi podnikáním a politikou v letech 1905-1938, aneb, Pevnost proletářů v Praze / Jan Slavíček. -- Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2019. -- (Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky ; 4/2019). -- 230 výtisků. -- Na obálce: Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. -- Scope and content: Základní principy práce spotřebních družstev a vývoj českého spotřebního družstevnictví do roku 1905. Vývoj spotřebního družstva Včela v letech 1905-1938. Svépomocná a podnikatelská činnost, vnitřní fungování družstva, vnější vztahy a spolupráce s jinými družstvy, podnikatelskými subjekty a s politickými stranami. Stručný nástin vývoje po roce 1938. Základní otázky, na které autor ve své práci hledá odpověď, znějí: Bylo družstvo Včela skutečně oním skvěle fugujícím a "vzorovým" družstvem, jak se traduje? A bylo družstvo Včela ve 20. a 30. letech dvacátého století jednou z důležitých opor moci a vlivu KSČ v Praze a středních Čechách (tzv. "rudou baštou")? Odpověď na obě otázky je kladná. -- ISBN : 978-80-88018-26-1 (brožováno). Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových. *2Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky ; 4/20190 spotřební družstvo * družstvo * hospodářský systém * politická levice * Čechy (země) * Československo * 1. polovina 20. století

Number of the records: 1