Number of the records: 1  

Právní psaní

  1. Vučka, Jan Právní psaní / Jan Vučka. -- Vydání první. -- V Praze : C.H. Beck, 2019. -- (Právní praxe). -- Scope and content: Publikace nabízí průvodce formálními náležitostmi i stylistikou, ale zejména způsoby, jak učinit text srozumitelnější a přesvědčivější. Správná struktura dokumentu, nejlepší načasování argumentu, vhodná a nevhodná slova, aby text co nejlépe zapůsobil – to vše je rozvedeno a ukázáno na reálných příkladech. Nechybějí upozornění na nejběžnější chyby v právních dokumentech a návody na obranu před různými typy argumentačních faulů. -- ISBN : 978-80-7400-761-3. *2Právní praxe0 stylistické schopnosti * vědecká literatura * právní věda * terminologie * Česká republika

Number of the records: 1