Number of the records: 1  

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů

  1. Březinová, Hana Rozumíme účetní závěrce podnikatelů / Hana Březinová. -- 3. vydání. -- Praha : Wolters Kluwer, 2019. -- (Účetnictví). -- "Právní stav publikace k 1.6.2019"--Rub titulní stránky. -- Scope and content: Publikace obeznamuje s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Informuje o přístupech v USA, v Evropské unii, u účetních jednotek, jejichž cenné papíry jsou kotované na mezinárodních kapitálových trzích (IAS/IFRS). Podrobně seznamuje s koncepcí, strukturou, analýzou všech účetních výkazů, které se používají v České republice, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, a to včetně informací, jež účetní výkazy komentují a doplňují v příloze. -- ISBN : 978-80-7598-488-3 (brožováno). *2Účetnictví0 účetnictví * účetní uzávěrka * cash flow * Česká republika * Evropská unie * Spojené státy

Number of the records: 1