Number of the records: 1  

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů

  1. . -- Praha : Wolters Kluwer, 2019.

Number of the records: 1