Number of the records: 1  

Vojáci nebo podnikatelé?

  1. Brádlerová, Daniela Vojáci nebo podnikatelé? : hospodářské a finanční aktivity československých legií během jejich anabáze v Rusku a na Sibiři / Daniela Brádlerová. -- Vydání první. -- Praha : Academia : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2019. -- (České moderní dějiny ; 8). -- Scope and content: Publikace sleduje hospodářské a finanční aktivity československých legií v Rusku během první světové války. Podnikatelská činnost československých legií je specifikem, jež dosud nebylo žádnou armádou překonáno. Širší vojensko-politický a diplomatický rámec je analyzován jen v té míře, která je nutná pro pochopení celkové situace. Nedílnou součástí publikace je zodpovězení kontroverzních otázek a osvětlení podstaty obvinění vznášených na adresu československého vojska, týkajících se krádeže carského pokladu, násilných rekvizic, exploatace surovinového bohatství Sibiře, nesplacených půjček od protibolševických vlád v Samaře a Omsku, zrady admirála Kolčaka a protibolševických sil. Publikace je založena především na pramenech uložených v českých archivech, které převážná většina dosavadních autorů buď neexcerpovala vůbec, nebo jen velmi selektivně. -- ISBN : 978-80-200-2971-3 (Academia ; vázáno). -- 978-80-88304-05-0 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR ; vázáno). *2České moderní dějiny ; 80 vojska v zahraničí * ekonomická aktivita * Carské Rusko (-1917) * Sovětské Rusko (1917-1922) * Československo * 2. desetiletí 20. století * 20. léta 20. století

Number of the records: 1