Number of the records: 1  

Architekti dlouhé změny

  1. Architekti Architekti dlouhé změny : expertní kořeny postsocialismu v Československu / Adéla Gjuričová. -- Vydání první. -- Praha : Argo : FF UK : ÚSD AV ČR, 2019. -- (Historické myšlení ; svazek 77). -- Scope and content: Monografie nabízí originální pohled na dobu pozdní komunistické diktatury, demokratické revoluce roku 1989 a počátky budování liberální demokracie a kapitalismu v Československu, resp. v České republice. Věnuje se analýze expertních forem vládnutí a jejich legitimizaci před rokem 1989, resp. přenosu expertního vědění a praktik politicko-sociálního řízení v době obnovování demokratického řádu. Autoři vycházejí z premisy, že to, co se nazývá „neoliberální vládnutí“, bylo umožněno nikoli jen importem západních politických a kulturních vzorců, nýbrž také řadou intelektuálních, mentálních i sociokulturních kontinuit s dobou pozdního socialismu. Tyto předpoklady a hypotetické kontinuity v době trvání „dlouhé systémové změny“ let 1980–1995 jsou v centru pozornosti jednotlivých studií věnovaných právní vědě, sociologii, urbanistice, environmentalistice, psychoterapii a podnikovému managementu a teorii řízení. -- ISBN : 978-80-257-2808-6 (Argo ; vázáno). -- 978-80-7308-914-6 (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta ; vázáno). -- 978-80-7285-224-6 (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ; vázáno). Kopeček, Michal, 1974-. *2Historické myšlení ; svazek 770 politický režim * změna politického režimu * politická reforma * Československo * 70. léta 20. století * 80. léta 20. století * 90. léta 20. století * podnikové vedení * technika řízení * období normalizace v Československu * socialismus * liberalismus * sociologie

Number of the records: 1