Number of the records: 1  

Pracovněprávní předpisy

  1. Pracovněprávní Pracovněprávní předpisy : překážky v práci, pracovní doba a dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, náhrada za ztrátu na výdělku, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, zakázaná pracoviště ; Zaměstnanost : zákon o zaměstnanosti a všechny prováděcí předpisy ; Úřady práce, odbory, kolektivní vyjednávání, ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, inspekce práce : redakční uzávěrka 15.7.2019. -- Ostrava : Sagit, [2019]. -- (ÚZ : úplné znění ; číslo: 1325). -- Názvové informace z obálky. -- Scope and content: Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele), dále zaměstnanost, odbory, kolektivní vyjednávání, platební neschopnost a inspekce práce. Od minulého vydání byl především několikrát změněn zákon o zaměstnanosti, zákon o inspekci práce a některé další předpisy. -- ISBN : 978-80-7488-359-0 (brožováno). *2ÚZ : úplné znění ; číslo: 13250 pracovní právo * pracovní úraz * pracovní podmínky * pracovní vztahy * nemoc z povolání * politika zaměstnanosti * legislativa * Česká republika

Number of the records: 1