Number of the records: 1  

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace Národní památkový ústav na léta 2019-2023

  1. Národní památkový ústav Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace Národní památkový ústav na léta 2019-2023. -- 1. vydání. -- Praha : Národní památkový ústav, 2018. -- Scope and content: Věda a výzkum v památkové péči pokrývá široký rozsah statutárních činností organizace a zahrnuje mnoho oborů a specializací. Výzkumná činnost probíhá průřezově všemi pracovišti NPÚ, rozprostřenými po celém území České republiky. NPÚ spolupracuje na výzkumných projektech s vysokými školami, jinými státními příspěvkovými organizacemi a vědeckými a výzkumnými institucemi. Provádění a organizování úkolů vědy a výzkumu v NPÚ zajišťuje oddělení vědy a výzkumu, které se podílí na tvorbě koncepce vědecké a výzkumné činnosti NPÚ. -- ISBN : 978-80-7480-127-3 (brožováno). Dlouhodobá koncepce rozvoje NPÚ 2019-2023 ochrana kulturního dědictví * kulturní politika * památka * kulturní dědictví * výzkumný ústav * organizace výzkumu * výzkum

Number of the records: 1