Number of the records: 1  

Klasická sociologie ve střední Evropě

  1. Janák, Dušan, 1979- Klasická sociologie ve střední Evropě : mezi centrem a periferií / Dušan Janák. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2018. -- (Studijní texty ; 70. svazek). -- Scope and content: Kniha nahlíží na sociologii ve střední Evropě před druhou světovou válkou postupně ze čtyř vzájemně se doplňujících úhlů pohledu: z pohledu dějin institucí, z perspektivy historické sociologie vědění, dějin idejí a z pozice sociologické teorie. -- ISBN : 978-80-7419-278-4 (brožováno). *2Studijní texty (Sociologické nakladatelství) ; 70. svazek0 sociologie * východní Evropa * 1. polovina 20. století

Number of the records: 1