Number of the records: 1  

Speciální pedagog jako profese

  1. Růžičková, Veronika Speciální pedagog jako profese / Veronika Růžičková a kol. -- 1. vydání. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. -- (Monografie). -- Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta. -- Scope and content: Publikace je zaměřena na oblast speciální pedagogiky. Cílovou skupinou jsou speciální pedagogové pracující ve školách zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a ve školách běžného typu. Předmětem zkoumání je míra jejich pracovní angažovanosti a uvědomované efektivity práce. -- ISBN : 978-80-244-5468-9 (brožováno). *2Monografie0 speciální vzdělávání * učitel * profesní příprava * školský systém * Evropa * Spojené státy * Česká republika

Number of the records: 1