Number of the records: 1  

Hmotný a nehmotný majetek v praxi

  1. Prudký, Pavel, 1953- Hmotný a nehmotný majetek v praxi : komentář, příklady, výklad změn / Pavel Prudký, Milan Lošťák. -- 18. aktualizované vydání. -- Olomouc : ANAG, 2019. -- (Daně). -- Scope and content: Publikace reaguje na neustále se vyvíjející problematiku hmotného a nehmotného majetku daňových subjektů, zejména ve vztahu k zajištění bezpečného režimu z pohledu kontrolních orgánů, a to při pořizování, evidenci, odpisování i vyřazování majetku a v neposlední řadě i ve vztahu k měnícím se ekonomickým podmínkám. -- ISBN : 978-80-7554-219-9 (brožováno). Lošťák, Milan, 1953-. *2Daně0 vlastnictví * účetnictví * účetní systém * odpis * daňová soustava * Česká republika

Number of the records: 1