Number of the records: 1  

Právnická osoba jako pachatel trestného činu

  1. Šelleng, Dalibor Právnická osoba jako pachatel trestného činu / Dalibor Šelleng. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2019. -- (Teoretik). -- Scope and content: Monografie podává ucelený výklad právní úpravy podmínek vzniku trestní odpovědnosti právnických osob a v rámci tohoto výkladu upozorňuje na některé její zvláštnosti, nedostatky či výkladové nejasnosti. Dále se zabývá obecnými aspekty trestní odpovědnosti právnických osob včetně jejích kriminologických a ústavněprávních aspektů. -- ISBN : 978-80-7502-339-1 (brožováno). *2Teoretik0 právnická osoba * trestný čin * trestní odpovědnost * Česká republika

Number of the records: 1