Number of the records: 1  

Zákon o státním občanství České republiky

  1. Körbl, Hugo Zákon o státním občanství České republiky : komentář / Hugo Körbl. -- 1. vydání. -- V Praze : C.H. Beck, 2019. -- (Beckovy komentáře). -- ISBN : 978-80-7400-736-1 (vázáno). Česko. Zákon o státním občanství České republiky (2013). StObč. *2Beckovy komentáře0 státní občanství * zákon * komentář k zákonu * Česká republika

Number of the records: 1