Number of the records: 1  

Zákon o integrovaném záchranném systému

  1. Zpěvák, Aleš Zákon o integrovaném záchranném systému : komentář / Aleš Zpěvák. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2019. -- (Komentáře Wolters Kluwer). -- "Právní stav publikace je k 31.3.2019"--Rub titulní stránky. -- Scope and content: Komentář k zákonu č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, seznamuje čtenáře se systémem spolupráce a koordinace základních složek integrovaného záchranného systému, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech včetně havárií a živelních pohrom. -- ISBN : 978-80-7598-199-8 (brožováno). Česko. Zákon o integrovaném záchranném systému (2000, novela 2017). *2Komentáře Wolters Kluwer0 první pomoc * přírodní katastrofa * civilní ochrana * místní orgány státní správy * veřejná správa * legislativa * ochrana proti požáru * veřejná bezpečnost

Number of the records: 1