Number of the records: 1  

Právní etika

  1. Sobek, Tomáš, 1974- Právní etika / Tomáš Sobek a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2019. -- (Teoretik). -- Scope and content: Publikace se věnuje významným etickým teoriím a pojmům, které jsou relevantní pro právní myšlení. Komplexně je tu zpracovaná etika soudců, advokátů, notářů, státních zástupců a také soudních exekutorů. Dále se zde probírá profesní etika ve vztahu k médiím, profesní etika jako předmět právnického vzdělávání a etika vědecké práce. -- ISBN : 978-80-7502-333-9 (brožováno). *2Teoretik0 etika * profesní etika * právní věda

Number of the records: 1