Number of the records: 1  

Dějiny bez hranic?

  1. Dějiny Dějiny bez hranic? : evropské dimenze vojenských dějin od 19. století po dnešek / Jörg Echternkamp, Hans-Hubertus Mack (eds.) ; z německého originálu Geschichte ohne Grenzen? Europäische Dimensionen der Militärgeschichte vom 19. Jahrhundert bis heute ... přeložil Vladimír Pilát. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2019. -- (Historie). -- Scope and content: Vojenské dějiny jsou z velké míry národními dějinami. Popsat vojenské dimenze minulosti z evropské perspektivy proto znamená stanovit nové akcenty a otevřít tak překvapivé náhledy. To odpovídá nejen zájmu historické vědy o mezinárodní a nadnárodní procesy, ale odráží to také vývoj bezpečnostní politiky, směřující k vytvoření mnohonárodních ozbrojených sil. Historikové si vzali pod drobnohled vztahy v Evropě v období od 19. století, přesahující hranice jednotlivých zemí. Tato inovativní kniha, vybavená četnými obrázky, grafy a mapami, poprvé osvětluje otázky zavrhování války a míru, změn v poměru mezi civilní a vojenskou sférou, reprezentace vojenství v podobě obrazů vlastních i cizích, jakož i vztahů ozbrojených sil v rámci vojenských aliancí od napoleonských válek. Uvedené problémy zkoumá z transnacionální perspektivy a stává se tak cenným vodítkem pro historiky i širší veřejnost. -- ISBN : 978-80-200-2935-5 (brožováno). Echternkamp, Jörg, 1963-. Mack, Hans-Hubertus, 1954-. Pilát, Vladimír, 1957-. [Geschichte ohne Grenzen?. Česky]. *2Historie0 vojenská věda * historie * válka * Evropa * 19. století * 20. století * mír * udržování míru * řešení sporů * mezinárodní dohoda

Number of the records: 1