Number of the records: 1  

Falšování potravin

  1. Čížková, Helena, 1973- Falšování potravin / Helena Čížková. -- Praha : Verlag Dashöfer, [2019]. -- ©2019. -- Scope and content: Za falšování potravin je považováno úmyslné odchýlení se od legislativních požadavků nebo klamání spotřebitele prováděné za účelem finančního zisku. Obvykle je možno zpětně dosledovat, zda k falšování došlo z úmyslu provozovatele potravinářského podniku získat neoprávněnou konkurenční výhodu, v důsledku hrubé technologické nekázně nebo se jednalo o zásadní neznalost. Publikace si klade za cíl uvést do souvislostí a na pravou míru některé informace z médií, vysvětlit, co je považováno za falšování, kdy se jedná „pouze“ o snížení kvality výrobků, za jakých podmínek může falšování představovat ohrožení zdraví a života spotřebitelů, vymezit rizikové komodity a způsoby falšování, charakterizovat laboratorní metody vhodné k odhalení falšování a diskutovat jejich nevýhody a omezení. Porozumění problematice falšování potravin ze strany pracovníků potravinářského průmyslu, obchodníků i laboratoří provádějících testování potravin je jedním z nezbytných nástrojů boje proti podvodům a v důsledku vede ke zvyšování kvality a důvěryhodnosti potravin na tuzemském trhu. -- ISBN : 978-80-87963-88-3 (kroužková vazba). potraviny * nápoje * ochrana spotřebitele * inspekce potravin * potravinová norma * potravinářský průmysl

Number of the records: 1