Number of the records: 1  

Nechtěné budování státu

  1. David, Jiří, 1980- Nechtěné budování státu : politika, válka a finance na Moravě ve 2. polovině 17. století / Jiří David. -- Vydání 1. -- Brno : Matice moravská, 2018. -- (Knižnice Matice moravské ; svazek 46). -- Scope and content: Kniha přináší nový pohled na proměnu kdysi sebevědomého zemského stavovství, na praktické fungování správního aparátu a na důsledky válek vedených habsburskou monarchií pro domácí poměry. Autor se primárně zabývá analýzou bernictví, neboť právě placení daní plynoucích dominantně na krytí vojenských výdajů, stejně jako návazná péče o četné regimenty císařské armády zaměstnávaly domácí politickou reprezentaci ze všeho nejvíce. Nutnost čelit do té doby nepoznaným finančním a materiálním nárokům vedla zemské politické představitele k tomu, aby se pokoušeli (byť velmi neochotně a teprve pod tlakem tragických událostí) posunout moravskou společnost na vyšší organizační úroveň a přispívali tak k tvorbě společenských struktur, které jsme dnes zvyklí nazývat státem. -- ISBN : 978-80-87709-21-4 (vázáno). *2Knižnice Matice moravské ; svazek 460 Morava (region) * 17. století * fiskální politika * daňová soustava * výdaje na obranu * horní třída

Number of the records: 1