Number of the records: 1  

Komentovaná judikatura k a.s. 2019

  1. Chalupa, Ivan, 1985- Komentovaná judikatura k a.s. 2019 : výběr k 1.1.2019 / Ivan Chalupa, David Reiterman. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2019. -- Obsah publikace dostupný také v ASPI. -- Scope and content: Publikace nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí, tentokráte ve vztahu k akciové společnosti. Je členěna na základní tematické oblasti (založení a. s., obchodní rejstřík, jednání za a. s., akcie a jiné cenné papíry vydávané a. s., práva a povinnosti akcionáře, valná hromada, monistický systém, zrušení a. s. apod.). -- ISBN : 978-80-7598-423-4 (brožováno). Reiterman, David akciová společnost * založení společnosti * obchodní rejstřík * akcionář * akcie * cenné papíry * správní rada * zrušení společnosti * interpretace práva * Česká republika

Number of the records: 1