Number of the records: 1  

Komerční bezpečnost

  1. Kameník, Jiří, 1951- Komerční bezpečnost / Jiří Kameník, František Brabec a kolektiv. -- 2. vydání. -- Praha : Wolters Kluwer 2019. -- Scope and content: Publikace obsahuje souhrn forem a metod bezpečnostní činnosti uplatňovaných a využívaných soukromými bezpečnostními službami a detektivními kancelářemi. Věnuje se zejména aplikaci práva v tomto odvětví, pro které se užívá pojem komerční bezpečnost. Mimo to publikace pomáhá čtenáři získat základní ekonomické znalosti o tomto oboru a věnuje se také právní úpravě soukromé bezpečnostní služby na Slovensku a ve Finsku. -- ISBN : 978-80-7598-303-9 (brožováno). Brabec, František, 1940- bezpečnostní služby * komerční firma * Česká republika * Slovensko * Finsko

Number of the records: 1