Number of the records: 1  

Civilní proces

  1. Hamuľáková, Klára, 1981- Civilní proces : casebook / Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2019. -- Scope and content: Publikace představuje civilní právo v podobě casebooku. Rozdělena je do čtyř částí – nalézací sporné řízení, řízení exekuční, řízení dle zákona o zvláštních řízeních soudních a řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem. Každá z jednotlivých kapitol se věnuje výkladu daného tématu, který je doplněn soudními rozhodnutí, diskuzí nad konkrétními navazujícími otázkami a v závěru nabízí návod k dalšímu uvažování o tématu prostřednictvím otázek a odkazů na další relevantní judikaturu. -- ISBN : 978-80-7598-248-3 (vázáno). Křiváčková, Jana, 1983-. Šínová, Renáta, 1978- občanskoprávní řízení * civilní soud * soudní systém * rozsudek * interpretace práva * Česká republika

Number of the records: 1