Number of the records: 1  

Etický kodex advokáta

  1. Kovářová, Daniela, 1964- Etický kodex advokáta : komentář / Daniela Kovářová, Tomáš Sokol. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2019. -- (Komentáře Wolters Kluwer). -- "Právní stav publikace je ke dni 1.1.2019"--Rub titulní stránky. -- Kniha je dostupná také v ASPI a jako e-kniha. -- Přehledy souvisejících právních předpisů. -- Contents: Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky -- Základní informace pro advokáty k plnění povinností podle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. -- Scope and content: V publikaci jsou přehledně a podrobně vyložena všechna ustanovení etického kodexu. Cenný je výběr a utřídění zásadních rozhodnutí kárné komise ČAK, která na praktických příkladech nastavují jasné mantinely etického jednání, za jejichž překročení může být advokát kárně, nebo dokonce soudně stíhán. -- ISBN : 978-80-7598-129-5 (vázáno). Sokol, Tomáš, 1951-. *2Komentáře Wolters Kluwer0 advokát * profesní etika * zákon * komentář k zákonu * Česká republika

Number of the records: 1