Number of the records: 1  

Ľudskoprávne aspekty hospodárskej súťaže

  1. Patakyová, Mária, 1963- Ľudskoprávne aspekty hospodárskej súťaže : antitrust z pohľadu ľudských práv / Mária Patakyová. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. -- Scope and content: Publikácia sa zaoberá skúmaním vybraných častí ochrany hospodárskej súťaže, konkrétne zneužívania dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich súťaž, z pohľadu ľudských práv. Analyzuje styčné body týchto dvoch právnych odvetví s cieľom zistiť, či jedno právne odvetvie neprevažuje nad druhým a naopak. -- ISBN : 978-80-571-0002-7 (brožováno). lidská práva * soutěžní politika * soutěžní právo * nařízení Společenství * Slovensko * Evropská unie

Number of the records: 1