Number of the records: 1  

Exekuce srážkami ze mzdy 2019

  1. Breburda, Jan Exekuce srážkami ze mzdy 2019 : srážky ze mzdy na základě zákona, dohod a exekucí, výše a pořadí srážek ze mzdy, změna plátce mzdy, několik plátců mzdy, srážky z dávek nemocenského pojištění, srážky v insolvenčním řízení, postižení daňových bonusů a přeplatků, odpovědnost plátce mzdy, součinnost poskytovaná plátcem mzdy, přehledné tabulky, názorná schémata, praktické příklady / Jan Breburda. -- 7. aktualizované vydání. -- Olomouc : ANAG, 2019. -- (Práce, mzdy, pojištění). -- Obsahuje vybraná ustanovení souvisejících právních norem. -- ISBN : 978-80-7554-194-9 (brožováno). *2Práce, mzdy, pojištění0 výkon rozhodnutí * srážky ze mzdy * solventnost * pohledávka * Česká republika

Number of the records: 1