Number of the records: 1  

Deník varšavského ghetta

  1. Czerniaków, Adam, 1880-1942 Deník varšavského ghetta : 1939-1942 / Adam Czerniaków ; z polského originálu Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego ... přeložil Jiří Červenka. -- Vydání první. -- Praha : Sefer, 2018. -- (Paměti). -- Scope and content: Z historického i literárního hlediska představuje Czerniakowův Deník dokument prvořadého významu. Kromě informací nezměrné historické ceny je rovněž svědectvím o autorově vnitřním životě, o jeho postojích, myšlenkách a pocitech. Deník, psaný formou lakonických, místy nesouvislých a útržkovitých poznámek, tvoří jako celek dílo nebývalé dramatické sdělnosti. Poznámky, které autor zapisuje pravidelně den po dni od 6. září 1939 do 23. července 1942, jsou nejen autentickým pramenem historie jedné z největších hrůz druhé světové války – varšavského ghetta, ale i obrazem tragického osudu člověka, který stál v čele varšavské židovské komunity a osaměle aktivně čelil krutostem doby. -- ISBN : 978-80-85924-78-7 (vázáno). Červenka, Jiří, 1943-. [Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. Česky]. *2Paměti0 žid * antisemitismus * represe * trestný čin proti lidskosti * druhá světová válka * Polsko

Number of the records: 1