Number of the records: 1  

Morální základy politiky

  1. Shapiro, Ian, 1956- Morální základy politiky / Ian Shapiro ; z anglického originálu The moral foundations of politics ... přeložil a doslov napsal Milan Znoj. -- Druhé české vydání. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. -- (Politeia). -- Scope and content: Publikace je věnována zkoumání legitimity politické moci. Autor nejprve charakterizuje osvícenské pojetí politiky založené na vědě a následně podrobně rozebírá tři hlavní tradice, jež z tohoto pojetí vychází: utilitarismus, marxismus a tradici společenské smlouvy. Další kapitola je věnována kritikům osvícenského myšlení a celá kniha je zakončena úvahami o tom, jak v současnosti formulovat demokracii, jež by mohla dále rozvíjet osvícenský projekt. -- ISBN : 978-80-246-3924-6 (brožováno). Znoj, Milan, 1952-. [Moral foundations of politics. Česky]. *2Politeia (Univerzita Karlova)0 politická filozofie * politická moc * politická morálka * legitimita * demokracie * marxismus

Number of the records: 1