Number of the records: 1  

The society of equals

  1. Rosanvallon, Pierre, 1948- The society of equals / Pierre Rosanvallon ; translated by Arthur Goldhammer. -- Cambridge, Massachusetts, and London, England : Harvard University Press, 2013. -- Contents: The invention of equality -- The pathologies of equality -- The century of redistribution -- The great reversal -- The society of equals : a preliminary outline. -- Scope and content: Publikace se zabývá myšlenku rovnosti a snahou o oživení rovnostářského myšlení v globální ekonomice, která již neuznává žádnou morální či politickou legitimitu v systémech přerozdělování bohatství. -- ISBN : 978-0-674-72459-4 (vázáno). Goldhammer, Arthur, 1946-. [Société des égaux. Anglicky] společenská změna * společenská struktura * rovné zacházení * sociální práva

Number of the records: 1