Number of the records: 1  

Udržitelné principy v cestovním ruchu českého venkova a jejich management

  1. Závodná, Lucie Sára, 1984- Udržitelné principy v cestovním ruchu českého venkova a jejich management / Lucie Sára Závodná. -- 1. vydání. -- Zlín : VeRBuM, 2018. -- Scope and content: Monografie se zabývá problematikou udržitelných principů v cestovním ruchu českých venkovských sídel a jejich managementem. V současné době roste obliba venkovského cestovního ruchu, což zvyšuje nároky na zdroje daných destinací a v konečném důsledku může vést až k jejich vyčerpání a poškození destinace. Východiskem je snaha poskytnout managementu venkovských destinací takové nástroje, které by umožnily řídit cestovní ruch v intencích konceptu udržitelnosti. Cílem výzkumu v této monografii je určení charakteristik, které jsou typické pro udržitelné chování ve venkovském cestovním ruchu a následné vytvoření indikátorů, které by managementu či jiným zainteresovaným stranám mohly umožnit efektivní řízení destinace s ohledem na dlouhodobou prosperitu ve třech základních oblastech udržitelnosti. -- ISBN : 978-80-87500-95-8 (brožováno). cestovní ruch * venkovský region * Česká republika

Number of the records: 1