Number of the records: 1  

Život cizinců v ČR

  1. Život Život cizinců v ČR : 2018 / zpracoval: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí. -- Praha : Český statistický úřad, [2018]. -- ©2018. -- (Lidé a společnost). -- Pod názvem: Cizinci, Kód publikace: 290026-18. -- Statistiky Život cizinců v ČR od r. 2010 jsou k dispozici ve formátu Word a PDF na stránce ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/zivot-cizincu-v-cr-2018. -- ISBN : 978-80-250-2877-3 (brožováno). Český statistický úřad. Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí. *2Lidé a společnost0 cizí státní občan * statistika * Česká republika * 2. desetiletí 21. století

Number of the records: 1