Number of the records: 1  

25 let vývoje české a slovenské ekonomiky

  1. Krček, Tereza 25 let vývoje české a slovenské ekonomiky : základní makroekonomické ukazatele, trh práce, měnová politika ad. / autor: Tereza Krček, Daša Smetánková. -- Praha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2019. -- (Srovnávací studie ; č. 2.110). -- Název z obálky. -- Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut. -- Na obálce: leden 2019. -- Scope and content: Srovnávací studie vznikla k 25. výročí vzniku samostatné České republiky a Slovenska. Studie srovnává ekonomiky dvou zemí především na základě vývoje vybraných ekonomických ukazatelů, a to od jejich rozdělení. Věnuje se základním makroekonomickým ukazatelům (HDP a inflace), trhu práce (nezaměstnanost, zaměstnanost, příjmy), dále veřejným rozpočtům a měnové politice. Zkoumá, zda a jak rychle se ekonomiky obou zemí přibližují. Smetanková, Daša. Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna. Parlamentní institut. *2Srovnávací studie (Parlamentní institut) ; č. 2.1100 ekonomická analýza * hrubý domácí produkt * inflace * nezaměstnanost * produktivita práce * rozpočet * měnová politika * Česká republika * Slovensko

Number of the records: 1