Number of the records: 1  

Rodinné podnikání v moderní době

  1. Hlavačka, Milan, 1955- Rodinné podnikání v moderní době / Milan Hlavačka, Pavel Bek a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : Historický ústav, 2018. -- (Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Prague). -- Scope and content: Výzkum moderního rodinného podnikání má jednoznačné chronologické vymezení: začíná v první polovině 19. století a končí v případě německožidovských firem (například Petschkové) nacistickou okupací českých zemí, u německojazyčných firem (například Ringhofferové) s koncem druhé světové války, a v případě nacionálně českých a slovenských firem po únoru 1948. Předkládaná kolektivní monografie nabízí kromě definice a konceptualizace takto pojatého výzkumu o rodinném podnikání i na dvacet originálních podnikatelských biogramů. -- ISBN : 978-80-7286-318-1 (vázáno). Bek, Pavel, 1975-. *2Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Prague0 rodinný podnik * podnikatel * Rakousko-Uhersko * Československo * Česká republika * 19. století * 1. polovina 20. století

Number of the records: 1