Number of the records: 1  

Zcela legální daňové triky

  1. Hnátek, Miloslav, 1965- Zcela legální daňové triky : pro podnikatele, svobodná povolání, pronajímatele, zaměstnance, studenty, seniory / Miloslav Hnátek. -- 3. rozšířené vydání. -- Praha : ESAP s.r.o., 2019. -- Grada. -- Scope and content: Publikace popisuje soubor daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem přivést čtenáře k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým konáním, avšak v rámci zákonů, snížit svoje daňové zatížení. -- ISBN : 978-80-905899-9-5 (brožováno). daň * daň z příjmu fyzických osob * zdanitelný příjem * podnikavost * daňové přiznání * Česká republika

Number of the records: 1