Number of the records: 1  

Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu

  1. Růžička, Květoslav, 1946- Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu / Květoslav Růžička, Bohumil Poláček, Radek Novák, Petr Dostalík. -- Praha : Wolters Kluwer, 2018. -- (Právní monografie). -- Kniha je dostupná také v systému ASPI a v elektronické podobě. -- Scope and content: Publikace se soustřeďuje na styčné plochy či vlivy práva římského na instituty moderního práva mezinárodního obchodu, konkrétně na oblast práva závazkového a na řešení sporů v oblasti rozhodčího řízení jako reprezentanta tzv. nestátního způsobu řešení, tedy řešení sporů soukromými osobami. -- ISBN : 978-80-7598-143-1 (brožováno). Poláček, Bohumil, 1967-. Novák, Radek, 1960-. Dostalík, Petr, 1979 -. *2Právní monografie0 římské právo * mezinárodní obchodní právo * smlouva o dopravě * obchodní smlouva

Number of the records: 1