Number of the records: 1  

Makroekonomie

  1. Holman, Robert, 1953- Makroekonomie : středně pokročilý kurz / Robert Holman. -- 3. vydání. -- V Praze : C. H. Beck, 2018. -- (Beckovy ekonomické učebnice). -- Terminologický slovník. -- K publikaci je dostupná i cvičebnice (F 87943). -- Scope and content: Publikace popisuje soudobý hlavní proud ekonomie, který převládá na našich i zahraničních univerzitách. Opouští již překonanou výstavbu makroekonomie na keynesiánských základech a v souladu se světovými trendy spojuje neoklasickou makroekonomii dlouhého období s keynesiánskou makroekonomií krátkodobých hospodářských výkyvů. Podstatným rysem této učebnice je výstavba makroekonomie důsledně na mikroekonomických základech. -- ISBN : 978-80-7400-541-1 (brožováno). *2Beckovy ekonomické učebnice0 makroekonomie

Number of the records: 1