Number of the records: 1  

Josef Charvát v dobách naděje a zmaru

  1. Charvát, Josef, 1897-1984 Josef Charvát v dobách naděje a zmaru : deníky z let 1946-1949 / Marie Bahenská a Hana Barvíková (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. -- (Ego : paměti, deníky, korespondence ; svazek 18) (Strategie AV21. Špičkový výzkum ve veřejném zájmu). -- Publikace navazuje na Deník profesora Josefa Charváta z roku 1945 (F 84877). -- Scope and content: Deníky jako zcela věcné osobní poznámky za účelem soukromého zachycení historické paměti poskytují závažné i jinak zajímavé informace o vědeckém, personálním i společenském stavu a inspirativních momentech poválečné interní medicíny v navštívených zemích. Domácí deník je pak strhujícím podrobným zrcadlem pohnutých událostí zmíněných let. -- ISBN : 978-80-7422-635-9 (NLN ; vázáno). Bahenská, Marie, 1970-. Barvíková, Hana, 1946-. *2Strategie AV21. Špičkový výzkum ve veřejném zájmu0 *2Ego : paměti, deníky, korespondence ; svazek 180 Charvát, Josef (1897-1984) * lékař * nemocniční zařízení * 40. léta 20. století