Number of the records: 1  

Domovský přístav Praha

  1. Krátká, Lenka, 1969- Domovský přístav Praha : československá námořní plavba v letech 1948 až 1989 / Lenka Krátká. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. -- (Orální historie a soudobé dějiny). -- Scope and content: Kniha souhrnně pohlíží na problematiku založení a rozvoje námořní plavby v bývalém Československu a na fungování samostatného podniku Československá námořní plavba, a to v období let 1948–1989. Vedle analýzy hospodářských výsledků se publikace věnuje problematice spolupráce s Čínskou lidovou republikou, událostem roku 1968 na námořních lodích, období tzv. normalizace v prostředí námořní plavby i aktivitám Státní bezpečnosti v dané oblasti. Opomenuta není ani lodní hierarchie a prostor dostala také každodennost nevšedního života námořníků, například téma cestování, emigrace, pašování zboží či u této profese nesnadného skloubení pracovního a rodinného života. -- ISBN : 978-80-246-3464-7 (brožováno). *2Orální historie a soudobé dějiny0 námořní doprava * obchodní loďstvo * námořní plavba * veřejné vlastnictví * mezinárodní spolupráce * Československo