Number of the records: 1  

Jan Lucemburský

  1. Iwańczak, Wojciech, 1948- Jan Lucemburský : dějiny bouřlivého života a hrdinné smrti českého krále a lucemburského hraběte v jednadvaceti obrazech / Wojciech Iwańczak ; přeložil Jan Baron. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2018. -- (Ecce Homo ; svazek 30). -- Přeloženo z polštiny. -- Scope and content: Wojciech Iwańczak se ve své biografii pokouší zlomit mýtus krále cizince a na místo jednostranného obrazu staví komplexní pohled na osobu francouzskou kulturou vychovaného panovníka, jenž dokázal českému království získat přední místo na tehdejší mapě Evropy. Zároveň ho pojímá jako krále, jež se staví do opozice vůči mocenským aspiracím českého panstva a snaží se utvářet, byť nepříliš úspěšně, základy monarchického státu. Ty ale v plné šíři rozvine až jeho syn Karel IV., jenž je podle Iwańczaka v mnoha ohledech skutečných dědicem myšlenek svého otce. -- ISBN : 978-80-257-2561-0 (vázáno). Baron, Jan. [Jan Luksemburski. Česky]. *2Ecce Homo ; svazek 300 Čechy (země) * 14. století * dějiny * Jan Lucemburský (1296-1346) * Lucemburkové (rod) * životopis

Number of the records: 1