Number of the records: 1  

Usucapio

  1. Bělovský, Petr, 1972- Usucapio : vydržení v římském právu / Petr Bělovský. -- Praha : Auditorium, 2018. -- Scope and content: Vydržení je jedním z tradičních institutů kontinentálního majetkového práva. Jeho kořeny spočívají v právu římském, kde se formovalo společně se dvěma základními instituty majetkového práva – vlastnictvím a držbou, které vydržení organicky propojuje. Ačkoli vydržení běžně označujeme za jeden ze způsobů nabývání vlastnictví, je tento aspekt jeho existence spíše důsledkem než příčinou. Smyslem vydržení, jak o tom hovoří již právník Gaius, je zejména ochrana poctivého držitele věci, stejně jako zajištění právní jistoty při dispozici s majetkem. O klikatých cestách historického vývoje vydržení nejen v právu římském, ale také v československém právu 20. století a českém právu 21. století, pojednává tato kniha. -- ISBN : 978-80-87284-72-8 (vázáno). soukromé právo * vlastnictví * nabytí vlastnictví * římské právo

Number of the records: 1