Number of the records: 1  

Príručka o lesnom, pašienkovom a poľovom poriadku, so zreteľom na hospodárenie lesmi a pašienkami spoločenstiev bývalých urbárnikov a komposesorátov

  1. Príručka Príručka o lesnom, pašienkovom a poľovom poriadku, so zreteľom na hospodárenie lesmi a pašienkami spoločenstiev bývalých urbárnikov a komposesorátov / sostavil Viliam Záborský. -- Bratislava : Tlačou Universum úč. tlač, 1930. Záborský, Viliam 1886-1943 pěstování lesů * vlastnictví lesů * lesní legislativa * travní porost * pasení * myslivecká legislativa * legislativa * komentář k zákonu * Československo * 2. polovina 19. století * 1. polovina 20. století

Number of the records: 1