Number of the records: 1  

Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

  1. Plos, Jiří, 1952- Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě : komentář a výklad náležitostí a podmínek samostatného výkonu profese / Jiří Plos. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2018. -- Scope and content: Podrobný komentář zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů ... atd., označovaného jako autorizační zákon. Publikace je rozdělena do pěti částí. První část se zabývá historickým vývojem profesí architektů, inženýrů a techniků a právními souvislostmi s výkonem těchto profesí s dalšími oblastmi práva, především s právem stavebním a občanským. Druhá část je tvořena samotným komentářem autorizačního zákona, ve kterém je zpracována i relevantní judikatura. Třetí část je tvořena komentářem profesních předpisů České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Čtvrtá část je pak věnována vybraným tématům výkonu profese (např. profesním výkonům, honorářům, základním náležitostem stavby, smlouvám, ochraně práv k nehmotnému majetku, organizaci a řízení kanceláře či správě, řízení a zadávání zakázek a architektonických soutěží). V páté části jsou pak podrobné odkazy na užitečné formuláře a profesní instituce. -- ISBN : 978-80-7598-172-1 (vázáno). Česko. Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (1992, novela 2016) městský architekt * inženýr * technická profese * odborná kvalifikace * profesní status * profesní sdružení * zákon * komentář k zákonu * Česká republika

Number of the records: 1