Number of the records: 1  

Zákon o obecní policii

  1. Šebesta, Patrik, 1973- Zákon o obecní policii : komentář / Patrik Šebesta. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2018. -- (Komentáře Wolters Kluwer). -- "Právní stav publikace je k 25.5.2018"--Rub titulní stránky. -- Kniha je dostupná v elektronické podobě. -- Scope and content: Ucelený výklad zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, k právnímu stavu ke dni 25. 5. 2018. Seznamuje čtenáře s faktickým fungováním obecních a městských policií v České republice, právy a povinnostmi strážníků s návaznými pravomocemi uvedené v jiných právních předpisech. Komentář vychází z bohaté zkušenosti autora z činnosti obecních a městských policií, které jako konzultant zakládal či restrukturalizoval, zkušeností právníka a bezpečnostního analytika, který se zaměřuje na místní záležitosti veřejného pořádku, vnitřní správu, správní trestání či důkazní právo. Výklad je vždy opřen o teoretický základ, na který navazuje prakticko-metodologický komentář jednotlivých ustanovení s řadou praktických příkladů z praxe. Pro přehlednost komentáře je u některých paragrafů rozčleněn výklad do jednotlivých kapitol. Institut obecní policie je v komentáři rovněž zasazen do vztahů k mnoha právním předpisům jako je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR); ústavní zákon o bezpečnosti České republiky; krizový zákon; zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ad. Autor cituje zásadní platnou judikaturu vztahující se k obecní policii přímo nebo analogicky od bezpečnostních sborů – zejména Policie ČR apod. V komentáři jsou rovněž uvedena zásadní stanoviska Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy a veřejného ochránce práv dotýkající se činnosti strážníků. -- ISBN : 978-80-7552-455-3 (brožováno). Česko. Zákon o obecní policii (1991, novela 2017). *2Komentáře Wolters Kluwer0 městská policie * zákon * komentář k zákonu * Česká republika

Number of the records: 1