Number of the records: 1  

Ochrana duševního vlastnictví ve státech anglo-americké a smíšené právní tradice

  1. Machů, Matěj, 1988- Ochrana duševního vlastnictví ve státech anglo-americké a smíšené právní tradice / Matěj Machů, Eva Adlerová. -- Vydání první. -- Praha : Metropolitan University Prague Press : Wolters Kluwer ČR, [2018]. -- ©2018. -- Scope and content: Monografie si vzala za cíl poukázat na některé z hlavních odlišných rysů, se kterými se setkáváme v právu duševního vlastnictví a jejichž znalost a pochopení, ke kterému doufáme, že tato práce přispěla, může a zpravidla také bývá naprosto zásadní pro adekvátní stanovení strategie v případě snahy o ochranu jak výsledků naší tvůrčí činnosti, tak často významné hodnoty, kterou nesou práva na označení. Studium zahraničních systémů však nemá smysl jen pro praktické nakládání s právy duševního vlastnictví, ale pro možnost hledání inspirace v nám méně známém prostředí, kterou lze užít při vývoji práva domácího, což se také významně stalo při přípravě nového občanského zákoníku. -- ISBN : 978-80-87956-81-6 (Metropolitní univerzita Praha ; brožováno). -- 978-80-7598-149-3 (Wolters Kluwer ČR ; brožováno). Adlerová, Eva vynález * jazyková skupina * Spojené státy * Spojené království * duševní vlastnictví * průmyslové vlastnictví * autorské právo * označení původu * značka

Number of the records: 1