Number of the records: 1  

Zusammen leben

  1. Somers, Bart, 1964- Zusammen leben : meine Rezepte gegen Kriminalität und Terror / Bart Somers ; aus dem Niederländischen von Gerd Busse. -- München : C. H. Beck, [2018]. -- ©2018. -- (C.H.Beck Paperback). -- Scope and content: Mechelen bylo ještě nedávno nejchudší belgické město s vysokou kriminalitou. Ale starosta Bart Somers je změnil tak, že město je dnes považováno za model úspěšné integrace přistěhovalců a uprchlíků z islámských zemí. Somersův přístup je založen na prosazování právního státu a společenské integrace, na kombinaci nulové tolerance a "multikulti". Investoval do policie, výrazně snížil kriminalitu, zaměřil se na dealery, krádeže a drobné zločince, zvýšil čistotu a bezpečnost na ulicích a úroveň vzdělání v "promíchaných" školách. City Mayors Foundation udělila Somersovi v r. 2016 titul „Nejlepší starosta na světě“. -- ISBN : 978-3-406-72040-6 (brožováno). Busse, Gerd. [Samen leven. Němčina]. *2C.H.Beck Paperback0 migrační proud * začlenění do společnosti * integrace přistěhovalců * občanská společnost * islám * veřejná bezpečnost * trestná činnost * městské obyvatelstvo * místní orgány státní správy * město * Belgie * 1. polovina 21. století

Number of the records: 1