Number of the records: 1  

Zelené dějiny světa

  1. Ponting, Clive, 1946- Zelené dějiny světa : životní prostředí a kolaps velkých civilizací / Clive Ponting ; z anglického originálu A new green history of the world: The environment and the collapse of great civilizations ... přeložil Jiří Hrubý. -- První české vydání. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. -- Scope and content: Publikace přináší nový pohled na dějiny lidstva, vzestup velkých civilizací a příčiny jejich pádu. Upozorňuje na to, jak zásadním se stalo vyčerpání dostupných přírodních zdrojů při zhroucení velkých kultur v historii lidstva, a popisuje vliv životního prostředí na naše dějiny během posledních 10 000 let. Svůj výklad začíná na Velikonočním ostrově, který slouží jako odstrašující příklad neschopnosti lidské společnosti zastavit ničení přírodních zdrojů. Naše globální společnost v současnosti těží nesrovnatelně rozsáhlejší zdroje – budeme schopni překonat překážky, které vedly k zániku předchozích civilizací? Clive Ponting poskytuje rozsáhlý pohled na historii lidstva a jeho vztah k životnímu prostředí. -- ISBN : 978-80-246-2496-9 (brožováno). Hrubý, Jiří, 1957-. [New green history of the world. Česky] ekologická politika * civilizace * zhoršování životního prostředí * znečišťování životního prostředí * změna klimatu * globalizace * systém hospodaření * hustota obyvatelstva * přírodní zdroje * vyčerpávání zdrojů * světová historie

Number of the records: 1