Number of the records: 1  

Z nouze život, z nouze smrt?

  1. Putík, Daniel, 1983- Z nouze život, z nouze smrt? : slovenští Židé v Terezíně, Sachsenhausenu, Ravensbrücku a Bergen-Belsenu, 1944-1945 / Daniel Putík. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2018. -- (1938-1953 ; svazek 14). -- Scope and content: Tématem práce jsou osudy asi pěti tisíc osob židovského původu deportovaných od listopadu 1944 do března 1945 nacistickými okupačními orgány ze Slovenského štátu do koncentračních táborů Sachsenhausen, Ravensbrück, Bergen-Belsen a Terezín. Na základě obsahové a komparativní analýzy poznatků získaných studiem archivních dokumentů, na základě svědectví přeživších a v omezené míře i studiem sekundární literatury se autor snaží vysvětlit jednání pachatelů a obětí i obecnější historické souvislosti této kapitoly v dějinách válečného Slovenska. -- ISBN : 978-80-200-2856-3 (brožováno). *21938-1953 ; svazek 140 žid * trestný čin proti lidskosti * druhá světová válka * Slovensko * životopis

Number of the records: 1