Number of the records: 1  

Critical infrastructure and integrated protection

  1. Vidriková, Dagmar Critical infrastructure and integrated protection / Dagmar Vidriková, Kamil Boc, Zdeněk Dvořák, David Řehák. -- Ostrava : The Association of Fire and Safety Engineering, 2017. -- Název z obálky. -- 100 výtisků. -- Scope and content: V současné době je kritická infrastruktura velmi složitým a stále více propojeným systémem, který musí být odolný proti téměř každodenním antropogenním a přírodním hrozbám. V důsledku toho se neustále rozvíjí nová bezpečnostní opatření, která zajistí přiměřenou ochranu kritické infrastruktury. Hlavní kapitoly publikace představují kritická infrastrukturní rizika a bezpečnostní analýzu prvků kritické infrastruktury. Zaměřují se především na technické zabezpečovací zařízení (mechanické bariéry a poplašné systémy), fyzickou ochranu a organizační a režimová opatření. -- ISBN : 978-80-7385-190-3 (brožováno). Boc, Kamil. Dvořák, Zdeněk, 1961-. Řehák, David, 1978- obranná politika * civilní ochrana * veřejná bezpečnost * městská infrastruktura * bezpečnostní služby * členský stát EU

Number of the records: 1