Number of the records: 1  

Naturalizace v České republice

  1. Kandalec, Pavel, 1977- Naturalizace v České republice / Pavel Kandalec. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2018. -- (Právní monografie). -- Přehled souvisejících právních předpisů. -- Kniha je dostupná také v systému ASPI. -- Scope and content: Východiskem mezinárodního práva je, že každý stát si určuje sám, kdo jsou jeho státní občané. Kdo je však tím skutečným suverénem rozhodujícím o této otázce v České republice? Jakou roli přitom hrají naše mezinárodními závazky? A jak skutečně probíhá naturalizace cizinců v České republice? Tato kniha se pokouší na nastíněné otázky nabídnout odpověď. Vychází přitom z analýzy více než 1600 zamítavých rozhodnutí Ministerstva vnitra a ministra vnitra o žádostech o udělení státního občanství České republiky vydaných v letech 2013-2016. Vzhledem k tomu, že 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zcela nový zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, umožnilo toto načasování mimo jiné i srovnat novou úpravu s úpravou předcházející. -- ISBN : 978-80-7598-062-5 (brožováno). *2Právní monografie0 udělení občanství * státní občanství * začlenění do společnosti * zdravotní pojištění * trvalý pobyt * trestní řízení * Česká republika

Number of the records: 1