Number of the records: 1  

Beyond compliance - implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni

  1. Smekal, Hubert, 1979- Beyond compliance - implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni / Hubert Smekal, Ladislav Vyhnánek a kol. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2018. -- (Právní monografie). -- "Právní stav publikace je ke dni 31. května 2017"--Rub titulní stránky. -- Na obálce: přispěli mj. Jiří Malenovský, Vít A. Schorm, Marica Pirošíková, Ivo Pospíšil. -- Kniha je dostupná také v systému ASPI. -- Scope and content: Publikace přináší pohledy na rozsudky mezinárodních lidskoprávních mechanismů do vnitrostátního práva. Na straně rozhodovacího tělesa akcentuje především judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Na straně adresáta vedle vrcholných českých a slovenských soudů neopomíjí ani legislativu či exekutivu. -- ISBN : 978-80-7598-037-3 (brožováno). Vyhnánek, Ladislav, 1984-. *2Právní monografie0 lidská práva * mezinárodní humanitární právo * vnitrostátní právo * ústavní soud * interpretace práva * Evropský soud pro lidská práva * Česká republika

Number of the records: 1